Sunday, December 9, 2018

Wednesday, October 31, 2018

Construction Cost Handbook Malaysia 2017

-
- By JUBM & Arcadis
 
 Arcadis Publications Webpage

Download or View Online 

4.37mb/126pg


Sunday, November 6, 2016

JKR - Jadual Kadar Harga Elektrik 2016

-
JKH(E)2016
Kadar-kadar harga di dalam Jadual Kadar Harga untuk Penyenggaraan Elektrik dan Kerja-kerja Kecil Elektrik ini hendaklah digunakan untuk perkiraan kos bagi kerja-kerja elektrik yang dijalankan secara undi dan segera/kecemasan. Ia tidak sekali-kali boleh digunakan untuk mengira harga bagi kerja-kerja Pindaan di dalam mana-mana Sebutharga atau Kontrak yang berdasarkan Senarai Kuantiti atau Pelan dan Spesifikasi.

2.57mb/90pg

Get it here

-

Sunday, July 12, 2015