Wednesday, October 22, 2014

JKR - Arahan Kerja Selamat

-
Arahan Kerja Selamat Jabatan Kerja Raya Malaysia

2.63mb/352pg

Get it here

-

JKR - Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki 2014 (Link Updated)

-


Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki dikemaskini setiap dua tahun sekali oleh Bahagian Perolehan dan Khidmat Kos, Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan berdasarkan ketetapan Kementerian Kewangan. Jadual Kadar Harga ini hendaklah digunakan untuk perkiraan kos bagi kerja-kerja yang dijalankan secara undi dan tidak sekali-kali boleh digunakan untuk mengira harga bagi kerja-kerja perubahan (VO) di dalam mana-mana kontrak yang berasaskan senarai kuantiti atau pelan dan spesifikasi.

Kerja-kerja undi yang dimaksudkan di sini ialah kerja-kerja memperbaiki bangunan, jalan, longkang, membersihkan kawasan dan lain-lain kerja pembaikan yang tidak mengubah struktur asal yang nilainya tidak melebihi RM100,000. Jadual Kadar Harga ini disusun mengikut senarai ketukangan kerja berkaitan dengan pembaikan dan pengubahsuaian.

1.44mb/106pg


Get it here


Don't Get it here

-

JKR - Standard Specifications For Building Works 2014

-
JKR20800-0183-14

1.48mb/329pg

Get it here

-